مركز تهيه و پخش دربهاي اتوماتيك ، كركره اي ، لولايي ، ريلي و شيشه اي
پروژه ها


درب اتوماتيك
ميان بر


گالري تصاوير  تكنو در
جهت بزرگتر شدن تصاوير روي عكس مورد نظر كليك كنيد
آپارتمان هاي 135 واحدي برج ظفر
آپارتمان هاي 102 واحدي نظام مهندسي استان  آشرقي
آپارتمان  هاي 70 واحدي ساختمان فرزانگان
آپارتمان تجاري پارسا
مجموعه بزرگ آجيل فروشي صفا
خدمات كشاورزي بكايي
كارخانه بزرگ فيال بتن
پروژه آقاي يور علي
پروژه ي  ملك زاده
پروژه ي صفوي
پروژه قنادي مهوريان
پروژه آقاي ايماني
جهت ادامه كليك كنيد